Tumblelog by Soup.io
 • monikasamodobro
 • bartoszpiatkowski
 • monikalukowska
 • savor
 • oll
 • muerto
 • werden
 • wombat
 • 18alexa18
 • zgoda
 • krolik
 • lzukowski
 • mchruszcz
 • webjunk
 • soadysta
 • dummy
 • kciaar
 • Xavax
 • kls
 • basia
 • kaczo
 • LukaszMojsiejczuk
 • zulka
 • Zielaczek
 • cylonapplepie
 • symultana
 • Tornerai
 • weakchick
 • pulczynski
 • quiet-heartbeats
 • annawanna
 • GronostajGadatliwy
 • xeronegro
 • resolved
 • angelsdemon
 • guyver
 • madixx
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

Reposted fromFlau Flau viaorelh orelh
5156 16dc
It'll be coming over those mountains any second now, I just know it.
Reposted byLunarDeLuna LunarDeLuna
5154 9354 500
we must record everything
Reposted bywilczaxxyxxbruja
5153 9d95 500
narrative
Reposted byquapFalloutsoupwilczapenispenispenislolOhSnapconnlasair
5152 3c70 500
welcome to hogwarts school of witchcraft and wizardry
Reposted byselerowasweetnothinggmagolek22viva-salvadoreBrainylost-in-spacehogwartsdarkersghalbadiousimpressiveniedonaprawieniagosiuuaam16
5555 9f47 500
Reposted fromtfu tfu viaSoulPL SoulPL
1134 3ed3
Reposted frompapaj papaj
4975 f2ef
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viarozalka rozalka
3043 225f 500
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viafranklymydear franklymydear
Reposted frombeinthe beinthe viafranklymydear franklymydear
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosny 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafranklymydear franklymydear
3616 6162 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
3623 9705 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
8071 50a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viafreeway freeway
2908 8791 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafreeway freeway
7756 5989 500
Reposted fromkyte kyte viagabrielle gabrielle
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl